Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021

Gösterim: 2859

MİSYON/VİZYON

MİSYON

Üniversitemizin hedeflerini ve kurum kültürünü en iyi şekilde yansıtarak hedef kitle ve kamuoyu ile etkin iletişim akışını sağlamak. Kamuoyunda üniversitemizin itibarını ve imajını yönetmek ve bununla ilgili iletişim faaliyetlerini en sağlıklı şekilde sürdürmek. Üniversitemizin kamuoyunda doğru algılanmasını, bilimsel faaliyetlerinin daha bilinir olmasını, toplumun tüm kesimleri ile bütünleşmesini, uluslararası marka değeri, marka bilinirliği ve itibarının güçlendirilmesini sağlamak. Üniversitemizin etkin tanıtımı için,  gerekli iletişim stratejisi ve planı ile bunun ayrılmaz birer parçası olarak bütünleşik iletişim planlarını hazırlamak.

VİZYON

Üniversitemizin ülke genelinde en çok tercih edilen uluslararası düzeyde de en çok tanınan üniversiteler arasında yer almasını sağlamak, ulusal ve uluslararası platformlarda doğru, hızlı, güncel ve etkin bilgi akışı sunmak, hizmet ve eğitim alanlarında yapılan çalışmalar ile gelişen olayları her türlü iletişim aracını kullanarak dünyada, ülkemizde ve Üniversitemiz içerisinde, en iyi biçimde, zamanında ve doğru olarak duyurmaktır.

HEDEFLER

Üniversitemizin sahip olduğu değerler ve bilimsel ilkeler doğrultusunda daha yenilikçi, gelişmelere açık, daha hızlı ve daha etkin bir birim olabilmek, Üniversitemizin sahip olduğu değerlerin, akademik niteliğinin ve eğitim-öğretim olanaklarının kamuoyuna daha etkin bir biçimde duyurulmasını sağlamak ve hızlı, güncel, etkin, değişime ve gelişime yönelik bilgi akışını sağlayabilmek, basında ve kamuoyunda Üniversitemize bakış açısını gözlemleyebilmektir.

STRATEJİK AMAÇLAR

  • Birim hizmet kalitesini ve çalışma performansını artırmak
  • Üniversitenin akademik çıktılarının ve niteliklerinin etkin bir şekilde kamuoyuna duyurulmasını sağlamak

STRATEJİK HEDEFLER

  • Yenilikçi olmak
  • Hizmet kalitesini artırmak
  • Üniversiteyi etkin bir şekilde tanıtabilmek
  • Hızlı ve koordineli çalışmak
  • Etkili gündem takibi yapmak
  • Zamanında ve doğru bilgi paylaşımı yapmak