Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021

Gösterim: 3018

Görev Yetki ve Sorumluluklarımız

Üniversitemizce gerçekleştirilen faaliyetlerin haberlerinin yerinde takip edilerek yazılması, fotoğraflarının çekilmesi ve arşivlenmesi

Üniversitemiz ile ilgili basında çıkan haberlerin kupürlerinin günlük olarak yönetime ve ilgili birimlere dağıtılması

Üniversitemiz tarafından yapılan faaliyetlerle ilgili basın bültenlerinin hazırlanması ve gerekli doneler ile birlikte basın kuruluşlarına iletilmesi

Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından düzenlenen açılış, mezuniyet törenleri, konferans, panel, seminer, sempozyum, toplantı vb. etkinliklerin organizasyonuna destek verilmesi, gerekli duyuru süreçlerinin gerçekleştirilmesi (davetiye, afiş tasarımı, sosyal medya, web sayfası vs.)

Üniversitemizin tanıtımında kullanılmak üzere katalog, broşür, afiş gibi görsel ve basılı materyallerin hazırlanmasının sağlanması

Lise ve dengi okullar başta olmak üzere üniversite adaylarına yönelik tanıtım programlarının düzenlenmesi

Yurdun çeşitli yerlerinden talepte bulunan lise ve dengi okullara ve özel kişilere Üniversitemizi ve olanaklarını tanıtan katalog, broşür gibi çeşitli materyallerin gönderilmesi

Üniversitemizi tanımak, eğitim ve sosyal olanakları hakkında bilgi almak için ziyaret eden okul, öğrenci grupları ve üniversite adaylarına rehberlik edilmesi, ziyaretçilerin talebi doğrultusunda ilgili bölüm ve programlardan akademisyenlerin de bulunduğu tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesi

Rektörlük ile ilgili faaliyetlerin fotoğraf ve kamera çekimlerinin yapılması ve arşivlenmesi

Ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak Üniversitemizin tanıtımını etkin şekilde gerçekleştirmek

Üniversitemiz web sitesinin ana sayfa ve sosyal medya hesaplarının yönetimini gerçekleştirmek

Sosyal medya, web sitesi ve e-mail üzerinden gelen görüş, öneri, talep ve şikayetleri ilgili birimlere aktarmak ve gerekli durumlarda üst yönetime raporlamak

Üniversitemizin tabela ve yönlendirme sistemleri ile ilgili çalışmalarını yürütmek

Üniversitemizin yapmakta olduğu kongre ve sempozyumların organizasyonunu gerçekleştirmek

Yerel ve ulusal medyada Üniversitemiz ile ilgili çıkan haberlerin arşivlenerek üst yönetime raporlamak